Tillitsvalde

Styret er samansett slik:
Martin Husevåg, styreleiar                 for 2017
Olav Sognefest, nestleiar                   for 2017
Arvid Røysum, kasserar                      for 2017 og 2018
Rolf Bjelde, styremedlem                  for 2017 og 2018
Odd S. Midtun, styremedlem              for 2017 og 2018

Varamedlemer til styret:
1. varamedlem: Lars Svaberg              for 2016 og 2017
2. varamedlem: Karl Gustav Navdal     for 2016 og 2017
Kåre Oppedal

Revisorar:
Randi Wergeland                              for 2017
Margrethe Skåden                            for 2017

Valnemnd:
Øystein Furnes                                for 2016
Hall Midthun                                   for 2016