Båtopptrekket for småbåtar er ferdig

Det nye båtopptrekket er no ferdig.

Biletgalleriet vårt syner fleire bilete frå innspurten med støyping. Sjå dei !

Vi har også planlagt å montere eit gelender inn mot kaia. 

Eivindvik Båtlag er registrert i Frivilligregisteret i Brønnøysund

Laget er registrert som medlem i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). 

Dette gjer at laget får momskompensasjon via KNBF

Laget er og også rigistrert i Frivilligregisteret med rett til å motta såkalla "grasrotdel" frå Norsk Tipping. Etter dette mottek båtlaget 5 % av speleinnsatsen til dei som spelar i Norsk Tipping sine spel (det er nokre unnatak), dersom spelaren knyter til seg Eivindvik Båtlag som mottakar av grasrotdel

En spelar i Norsk Tipping kan knyte til seg Eivindvik Bårlag som mottakar på fylgjande måtar
a) hjå kommisjonæren

b) SMS til 2020, med båtlaget sitt organisasjonsnr i tekstfeltet. Org nr = 914 156 351

 

 

Inspeksjon av fortøyingane

I november 2016 dykka Olav Sognefest for å inspisere alle fortøyingane til flytebryggene.

Det vart ikkje funne feil og manglar som krev strakstiltak. Godt å vite !